W&M MANAGEMENT

Inteligentné riešenia

Cieľ-Vízia-Plán-Riešenie-Stratégia-Analýza-Proces-Úspech

Motivácia

Človek vždy rozširoval a rozširuje svoj horizont, skúmal, hľadal. V súčasnosti globalneho sveta je to potrebné tak, ako ešte nikdy predtým.
horizon

Hlavné zameranie

Komplexné projekty počítačovej dynamiky tekutín s OpenFoam softvérom v CFD oddelení
Kawasaki CFD
Hardvér pre tréning zručností telefonovania vyrábaný v iTK Manufaktura @ W & M Management
telefónna ústredňa XL
telefónna ústredňa M
telefónna ústredňa S
telefónna ústredňa Si
Návrhy, výpočty a merania v odbore termomechaniky a aerodynamiky energetických strojov a zariadení v oddelení výskumu.
GE LM2500 gas turbine
Spracovanie textu, editácia, spracovanie rovnice systémom Latex, návrh obálky, tvorba indexu, prideľovanie ISBN, farebná tlač, distribúcia, predaj cez Technikum Publishing. Systém zvláda automaticky i technické publikácie veľkého rozsahu (1000 strán a viac), ktoré iné systémy nezvládnu
model_2019
Vzdelávanie pre rozvoj "tvrdých" zručností a "mäkkých" zručností zabezpečuje oddelenie vzdelávania. Tvrdé zručnosti sa získavajú prostredníctvom formálnych vzdelávacích a školiacich programov. Mäkké zručnosti sa nedajú naučiť pomocou pamäti a zahŕňajú emocionálnu inteligenciu a empatiu, čo ich často robí komplikovanejšími na to, aby sa študentovi poskytli.
training

1993 - 2022

Spoločnosť W & M World & Management, spol. s r.o. bola založená v januári 1993 ako nemecko - slovenská obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným pre rozvoj personálu a podniku. Od roku 1995 je spoločnosť úplne slovenská. Založenie bolo podporené programom ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko pre podporu transformáccie ekonomiky po roku 1989 na Slovensku v oblasti vzdelávania a podpory investícií. Train the Trainer program od spoločnosti CDG Köln, Siemens a neskôr i od British Council v Bratislave umožnili pripraviť tím trénerov pre vzdelávanie vedúcich pracovníkov na strednej a vyššej úrovni riadenia.v nových podmienkach trhového hospodárstva. Spoločnosť sa tak podieľala na úspešnom vstupe spoločnosti Volkswagen a Siemens na Slovensko. So spoločnosťou Siemens vznikli na základe toho i ďalšie projekty v oblasti výskumu investičného potenciálu v rôznych branžiach. Personálne audity sa stali ďalším doplňujúcim

V roku 2009 spoločnosť W & M World & Management sa transformovala rozhodnutím valného zhromaždenia na W&M MANAGEMENT, s.r.o. a boli aktuálne definované oblasti poskytovania služieb.

Oblasti služieb

Všetky aktivity po roku 2009 patria do týchto oblastí:

Vývoj a inovácia produktov s vysokou pridanou hodnotou:

Vyvinuté produkty sa vyrábajú vo vlastnej manufaktúre a nakoniec sú aj poziciované na trh. Tu sa využíva technológia CAD, CAM a CNC, vývoj aplikačného softvéru, marketingové koncepty a pod. Najnovším produktom je prenosný digitálny telefónny tréningový nástroj. Zákazníkov pre tento produkt máme v 5 krajinách - v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku,v Českej a Slovenskej republike. Viac informácií o tomto produkte nájdete na našej medzinárodnej stránke pre predaj a prenájom www.telefonkoffer.com

Výskumná ponuka je zameraná na niekoľko oblastí:

Dôležitou oblasťou ponuky je segment vzdelávania. Treba zdôrazniť tri hlavné body:

W&M MANAGEMENT riadi príslušné oddelenia na princípe projektového riadenia.