Technikum Publishing

latex

LaTeX is a high-quality typesetting system; it includes features designed for the production of technical and scientific documentation. LaTeX is the de facto standard for the communication and publication of scientific documents. LaTeX is available as free software. Learn more about LaTeX (Youtube video by Eitan Lees):

Thermische Turbomaschinen und Strahlantriebe

BUCH Thermische Turbomaschinen und Strahlantriebe

INHALTSÜBERSICHT
 1. Einleitung
 2. Physikalische Grundlagen
 3. Wirkungsgrad
 4. Kennlinien
 5. Schaufelgitter
 6. Axiale Turbine
 7. Axialer Verdichter
 8. Dreidimensionale Strômung
 9. Radialverdichter
 10. Radialturbine
 11. Brennkammer
 12. Einlauf und Düse
 13. Gasturbine im Strahlantrieb
 14. Anhang
ISBN 978-80-972555-1-0 Preis:94,50€ inkl. MwSt

TTuS_Inhalt Inhaltsverzeichnis

pdf PDF Version 55€   html HTML Version 55€     HTML Online

Počítačová dynamika tektín

Interdisciplinárny prístup s aplikáciami CFD

Kniha Počítačová dynamika tekutín

PREHĽAD OBSAHU
 1. Úvod do CFD
 2. Fyzikálne základy
 3. Matematické základy
 4. Určujúce rovnice prúdenia
 5. Relatívne prúdenie
 6. Modely turbulencie
 7. Formulácia rovníc CFD
 8. Diskretizácia oblasti prúdenia
 9. Metódy riešenia rovníc CFD
 10. Vizualizácia dát
 11. Aplikácie pre Q1D prúdenie
 12. Aplikácie pre 2D prúdenie
 13. Aplikácie pre 3D prúdenie
 14. Dodatok
ISBN 978-80-972555-1-0 90,-€

CFD_obsah Obsah

pdf PDF Version 55€   html HTML Version 55€     HTML Online

Teória prúdových strojov

Termodynamika, aerodynamika a výpočtové metódy

Kniha Teória prúdových strojov

PREHĽAD OBSAHU
 1. Úvod
 2. Fyzikálne zákonitosti
 3. Účinnosť
 4. Rozmerová analýza
 5. Axiálne profilové mreže
 6. Axiálne turbíny
 7. Axiálne kompresory
 8. Radiálne kompresory
 9. Radiálne turbíny
 10. Spaľovacia komora
 11. Spaľovacie turbíny
 12. Doddatok
ISBN 978-80-972555-1-0 75,80€

TPS_obsah Obsah

pdf PDF Version 55€   html HTML Version 55€     HTML Online

Aktuelle Angebote
Bestellung

Die Artikel werden mit dem Formular bestellt. Per E-Mail wird umgehend die Rechnug zugestellt. Nach Eingang des fälligen Betrags erfolgt der Versand.

Formular zur Bestellung der Artikel

Aktuálne ponuky
Objednávka

Kniha sa objednáva vyplnením formulára. Emailom bude objednávateľovi doručená proforma faktúra s údajmi pre úhradu. Po úhrade bude kniha ihneď expedovaná spolu s faktúrou (daňovým dokladom).

Objednávkový formulár