Bratislava

Impressum

Poštová adresa:

W&M MANAGEMENT, s.r.o. Trnavská 188 SK - 900 27 BERNOLÁKOVO

Telefonický kontakt:

Tel.: +421 (0) 915 759569, Fax.:+421 (0)2 45 993 565

Elektronický kontakt:

office@wm.sk

Identifikačné číslo organizácie:

31492764

Obchodný register:

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, vložka Sro č. 12711/B

Identifikačné číslo pre DPH:

SK2020683214

EORI číslo pre styk s colnými orgámni:

SK2020683214